Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО УПИ ІV, КВ.74 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В КВ. 58 ПО ПЛАНА НА С.ВИНАРСКО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗАТРЕВЯВАНЕ В ГРАД КАМЕНО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 4: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО В ЦЕНТРАЛЕН ПАРК ГРАД КАМЕНО ПИ 8015 ПО КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 14.04.2016 161 KB
Методика 14.04.2016 52,28 KB
Техническо задание 14.04.2016 180 KB
Проект на договор 14.04.2016 45,07 KB
Образци на документи 14.04.2016 137,5 KB
КСС_Блок 14.04.2016 13,76 KB
КСС_Винарско 14.04.2016 13,7 KB
КСС_Вход 14.04.2016 14,25 KB
КСС_Център 14.04.2016 14,08 KB
КСС_Черни връх 14.04.2016 14,33 KB
Заповед 14.04.2016 1,22 MB
РАЗЯСНЕНИЯ 1 20.04.2016 58 KB
РАЗЯСНЕНИЯ 2 22.04.2016 51 KB
Протокол 27.05.2016 315,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 26.04.2016 14:00

Обществената поръчка е валидна до: 26.04.2016 14:00